Kontakt

Přihlášky a dotazy, prosím, směřujte na e-mail: sousede@plzen2015.cz
 

produkce projektu Evropský den sousedů
Soňa Rychlíková
724 001 590
sousede@plzen2015.cz
 

PR

Mirka Reifová
606 090 801
reifova@plzen2015.cz